Το iOS 12 συμπεριλαμβάνει μια σημαντική αναβάθμιση για την διαχείριση spam μηνυμάτων αλλά και κλήσεων. Όπως εμφανίζεται στην σελίδα των προγραμματιστών θα τους παρέχεται πλέον η δυνατότητα να χρησιμοποιούν extension που θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν αναφορά για ανεπιθύμητες κλήσεις αλλά και μηνύματα.

Το χαρακτηριστικό αυτό έχει την ονομασία “Unwanted Communication” θα είναι υπό την μορφή extension για τους προγραμματιστές όπως αναφέραμε και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από τις Ρυθμίσεις.

Όταν ενεργοποιηθεί ο χρήστες θα μπορεί να κάνει ένα swipe προς τα δεξιά από το tab Πρόσφατα μέσα από την εφαρμογή του Τηλεφώνου και εκεί θα υπάρχει μια επιλογή Αναφοράς – Report.

Αναλυτικά η Apple αναφέρει:

To report SMS messages and calls, the user must enable an Unwanted Communication extension in the Settings app. They can only enable one Unwanted Communication extension at a time.

In order to report calls, the user swipes left on an item in the Recents list and selects Report. For SMS messages, they press the Report Messages button when it appears in the Messages transcript. Users can also select messages by long-pressing a message and selecting additional messages, then selecting Report Messages.

When the user reports an SMS message or call, the system launches your Unwanted Communication extension. Your extension gathers additional information from the user, before deciding whether to report or block the number, as shown in Figure 1.

H Apple λοιπόν το φέρνει και αυτό το χαρακτηριστικό ενώ όπως φαίνεται και από το παραπάνω κείμενο αναμένει και οι εφαρμογές τρίτων να υιοθετήσουν σύντομα αυτή την συμπεριφορά μέσω του extension που θα μπορούν να δημιουργήσουν οι προγραμματιστές τους.