Κρυμμένο μέσα στο iOS είναι ένα χρηστικό χαρακτηριστικό που προσφέρει πληροφορίες για τον καιρό στην οθόνη κλειδώματος της συσκευής σας πριν ξεκινήσετε την ημέρα σας.

Η προσθήκη της σύνοψης του καιρού στην οθόνη κλειδώματος στο iPhone είναι κάτι σαν ένα μυστικό χαρακτηριστικό το οποίο είναι διαθέσιμο όταν κάνετε χρήση του Do Not Disturb μαζί με το Do Not Disturb at Bedtime.

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και πηγαίνετε στο Do Not Disturb
  2. Γυρίστε τον πρώτο διακόπτη στην θέση on, καθώς και τα Scheduled και Bedtime
  3. Ρυθμίστε τον χρόνο DND κάνοντας tap στα From/To
  4. Γυριστε πίσω στις Ρυθμίσεις και ανοίξτε το Privacy
  5. Επιλέξτε Location Services
  6. Πηγαίνετε στο Weather
  7. Δώστε πρόσβαση στο Always

Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την διαδικασία η σύνοψη καιρού θα ξεκινήσει να εμφανίζεται το επόμενο πρωί μόλις η περίοδος Do Not Disturb που έχετε ορίσει έχει λήξει. Σε κάποιους χρειάστηκε να περάσουν δύο μέρες για να εμφανιστεί αυτή η σύνοψη.

Τα βήματα είναι ορατά και παρακάτω: