Η Apple διαπίστωσε ότι ένα μικρό ποσοστό πληκτρολογίων σε ορισμένα μοντέλα MacBook και MacBook Pro ενδέχεται να παρουσιάζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συμπεριφορές:

 • Απρόσμενη επανάληψη γραμμάτων ή χαρακτήρων
 • Μη εμφάνιση γραμμάτων ή χαρακτήρων
 • Ένα ή περισσότερα πλήκτρα «κολλούν» ή δεν ανταποκρίνονται με συνέπεια

Η Apple ή ένας εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις Apple θα επισκευάσει τα πληκτρολόγια MacBook και MacBook Pro που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς χρέωση. Το είδος του σέρβις θα καθοριστεί αφού εξεταστεί το πληκτρολόγιο και ενδέχεται να περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων πλήκτρων ή ολόκληρου του πληκτρολογίου.

Μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις

Για να βρείτε ποιο είναι το μοντέλο του υπολογιστή σας και να διαπιστώσετε αν πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα, επιλέξτε μενού Apple () > Πληροφορίες για αυτό το Mac. Παρακάτω αναγράφονται τα μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2016)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, 2017)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2016)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2017)

Σημείωση: Κανένα άλλο μοντέλο φορητού υπολογιστή Mac δεν εμπίπτει σε αυτό το πρόγραμμα.

Διαδικασία σέρβις

Βρείτε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις Apple για την επισκευή του πληκτρολογίου σας. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του MacBook ή του MacBook Pro, για να επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

Το είδος του σέρβις θα καθοριστεί αφού εξεταστεί το πληκτρολόγιο και ενδέχεται να περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων πλήκτρων ή ολόκληρου του πληκτρολογίου. Η διάρκεια του σέρβις μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος της επισκευής και τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Για να προετοιμάσετε τη μονάδα σας για το σέρβις, δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων σας.

Σημείωση: Αν το MacBook ή το MacBook Pro παρουσιάζει κάποια βλάβη που δυσχεραίνει το σέρβις, θα πρέπει πρώτα να επισκευαστεί αυτή η βλάβη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτό το πρόγραμμα της Apple ισχύει για όλον τον κόσμο και δεν επεκτείνει την κανονική εγγύηση των MacBook ή MacBook Pro.

Αν πιστεύετε ότι το MacBook ή το MacBook Pro επηρεάστηκε εξαιτίας αυτού του προβλήματος και πληρώσατε για επισκευή του πληκτρολογίου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Apple, για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα μοντέλα MacBook και MacBook Pro που πληρούν τις προϋποθέσεις για 4 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.