Προωθητική ενέργεια από Vodafone: 1 GB Δώρο για κάθε Σαββατοκύριακο του χειμώνα!

Για ενεργοποίηση μπες στο My Vodafone ή στείλε Ν στο 1339.
Ισχύει για όλους τους Συνδρομητές Ιδιώτες Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος.

Διευκρινίσεις:

  • Μέσω της προσφοράς, o συνδρομητής Συμβολαίου Vodafone ενεργοποιεί πακέτο Mobile Internet 1GB για δωρεάν χρήση Internet 1GB κάθε Σάββατο & Κυριακή για έφτα (7) συνεχόμενα Σαβ/κα από 20/01 έως και 04/03.
  • Η προσφορά ισχύει για τους συνδρομητές Συμβολαίου Ιδιώτες & Καρτοπρογράμματος για ενεργοποιήσεις στο χρονικό διάστημα από 18 Ιανουαρίου 2018 έως και 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 22;00.
  • Η προσφορά ενεργοποιείται μπαίνοντας στο My Vodafone στην ενότητα Προσφορές ή με αποστολή δωρεάν SMS της λέξης “Ν” στο 1339.
  • Επιτρέπεται μόνο μία ενεργοποίηση της προσφοράς ανά συνδρομητή και η χρήση ισχύει για όλα τα Σαβ/κα.
  • Από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για όλη τη διάρκεια της προσφοράς, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα MB’s που παρέχονται από την προσφορά έναντι των ενσωματωμένων ΜΒ ή πακέτο στο βασικό πρόγραμμα χρήσης.
  • Για τους συνδρομητές συμβολαίου η χρήση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Μέσω της υπηρεσίας Vodafone Έλεγχος Χρήσης, οι συνδρομητές Συμβολαίου & Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες θα λάβουν ενημερωτικό SMS όταν φτάσουν στο 80% και 100% της κατανάλωσης του 1GB ανά ημέρα.