Η Apple σήμερα αναβάθμιση την iWork σουίτα εφαρμογών της τόσο στο Mac όσο και στο iOS με αλλαγές για τα Pages, Keynote, Numbers και στις δύο πλατφόρμες.

Το iWork για iOS πιο συγκεκριμένα αποκτάει την δυνατότητα να κάνει καταγραφή, επεξεργασία και αναπαραγωγή ήχου απευθείας από τα Pages, Keynote, και Numbers.

Αναλυτικά οι αλλαγές των αναβαθμίσεων:

Pages 4.1 for iOS

 • Easily record, edit, and play audio directly on a page.
 • Smart annotation marks now stretch and wrap to follow your text as you edit.
 • Quickly switch between drawing and smart annotation modes on iPad.
 • A new option in Settings > Pages lets you use Apple Pencil to select and scroll
 • Track text changes in shapes and text boxes.
 • Add colors and images to backgrounds in page layout documents.
 • Give charts a new look with rounded corners on columns and bars.
 • Add mathematical equations to page layout documents using LaTeX or MathML notation.
 • Enhance your documents with a variety of new editable shapes.
 • Add gradient and image fills to shapes and text boxes.
 • Easily browse templates by category.
 • Save a different auto scroll speed per document when using presenter mode.
 • Improved support for Arabic and Hebrew.

Keynote 4.1 for iOS

 • Edit existing or create new master slides.
 • Easily record, edit, and play audio directly on a slide.
 • A new option in Settings > Keynote lets you use Apple Pencil to select and scroll.
 • Export a presentation as a movie or images.
 • Give charts a new look with rounded corners on columns and bars.
 • Add mathematical equations using LaTeX or MathML notation.
 • Enhance your documents with a variety of new editable shapes.
 • Add gradient and image fills to shapes and text boxes.
 • Improved support for Arabic and Hebrew.

Numbers 4.1 for iOS

 • Easily record, edit, and play audio directly in a spreadsheet.
 • A new option in Settings > Numbers lets you use Apple Pencil to select and scroll
 • Give charts a new look with rounded corners on columns and bars.
 • Add mathematical equations using LaTeX or MathML notation.
 • Enhance your documents with a variety of new editable shapes.
 • Add gradient and image fills to shapes and text boxes.
 • Easily browse templates by category.

Pages 7.1 for Mac

 • Track text changes in shapes and text boxes.
 • Add colors and images to backgrounds in page layout documents.
 • Give charts a new look with rounded corners on columns and bars.
 • Add mathematical equations to page layout documents using LaTeX or MathML notation.
 • Enhance your documents with a variety of new editable shapes.
 • Improved support for Arabic and Hebrew.

Keynote 8.1 for Mac

 • Add mathematical equations using LaTeX or MathML notation.
 • Give charts a new look with rounded corners on columns and bars.
 • Enhance your documents with a variety of new editable shapes.
 • Improved compatibility with Microsoft PowerPoint.
 • Improved support for Arabic and Hebrew.

Numbers 5.1 for Mac

 • Give charts a new look with rounded corners on columns and bars.
 • Add mathematical equations using LaTeX or MathML notation.
 • Enhance your documents with a variety of new editable shapes.
 • Improved compatibility with Microsoft Excel.
 • Improved CSV and text import.