Η Apple απομακρύνει από το App Store της Βραζιλίας την εφαρμογή “Secret”

secret-brazil

Μετά από μια πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Βραζιλίας, η Apple θα είχε δέκα μέρες στην διάθεσή της ώστε να αφαιρέσει την ανώνυμη κοινωνική εφαρμογή “Secret” από το Βραζιλιάνικο Αpp Store, ωστόσο η Apple “συμμορφώθηκε” με την απόφαση αυτή και την απομάκρυνε από το App Store της. Η δικαιολογία για την απομάκρυνση, σύμφωνα με πηγές του 9to5Mac , μπορεί να βρεθεί στο άρθρο 22.1 των κατευθυντήριων γραμμών του App Store:

Οι εφαρμογές πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις νομικές απαιτήσεις σε κάθε τοποθεσία όπου τίθενται στην διάθεση των χρηστών. Είναι υποχρέωση του Developer να κατανοεί και να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς νόμους.

Όπως σημειώνεται από τον δικαστή, το Βραζιλιάνικο Σύνταγμα απαγορεύει την ανώνυμη ελευθερία της έκφρασης, η οποία καθιστά ουσιαστικά την εφαρμογή “Secret” και άλλες εφαρμογές τέτοιου είδους, παράνομες σ’αυτή την χώρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, του τμήματος IV του Συντάγματος της Βραζιλίας:

Η έκφραση της σκέψης είναι ελεύθερη και η ανωνυμία είναι απαγορευμένη.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για την απομακρυσμένη διαγραφή της εν λόγω εφαρμογής από τα τηλέφωνα των χρηστών-μια δυνατότητα στην οποία η Apple δεν έχει ασκηθεί στα προηγούμενα χρόνια-αν και κάτι τέτοιο ήταν μέρος της εντολής του δικαστή. Είτε η Apple θα συμμορφωθεί με το “υπόλοιπο μισό” της διαταγής είτε θα δούμε και άλλα πράγματα γύρω από αυτό το θέμα.

Σχολιασμός στο forum