Μια σειρά από δημοφιλής εφαρμογές για το Apple Watch αναβαθμίστηκαν σήμερα με ενσωμάτωση του FlickType. To FlickType είναι ένα πληκτρολόγιο σχεδιασμένο για το Apple Watch το οποίο χρησιμοποιεί ένα σύστημα χειρονομιών που επιτρέπει την πληκτρολόγηση στην οθόνη του Apple Watch. Σήμερα το νέο SDK που έδωσαν ελεύθερο οι προγραμματιστές του σημαίνει πως η ενσωμάτωση του θα γίνει σε πολλές εφαρμογές τρίτων.

Το FlickType λοιπόν ήταν διαθέσιμο ως μιας εφαρμογή για το Apple Watch για αρκετούς μήνες, αλλά πλέον σήμερα ανοίγει και ένα δημόσιο SDK που επιτρέπει και σε άλλους προγραμματιστές με εύκολο τρόπο να το ενσωματώσουν στις δικές τους εφαρμογές. Με το νέο SDK οι προγραμματιστές μπορούν αν προσθέσουν το πληκτρολόγιο στις watchOS εφαρμογές τους δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες τους να πληκτρολογούν μέσω χειρονομιών.

Add a powerful keyboard to your watchOS apps and dramatically improve the text input experience for users. Leverage full typing and editing capabilities to greatly enhance existing parts of your app, or enable entirely new features like messaging and note-taking directly on Apple Watch.

FlickType automatically appears as an alternative input method, so users will find it right where they expect. You don’t have to make any changes to your existing interface, and with no code required to add FlickType to your app you’ll be up and running in no time.

Οι πρώτες εφαρμογές που ήδη το ενσωμάτωσαν είναι οι παρακάτω:

Αν δεν γνωρίζετε το FlickType στο Apple Watch το παρακάτω demo βίντεο παρουσιάζει πως αυτό το πληκτρολόγιο λειτουργεί στο Apple Watch.