Η Darkroom με την τελευταία αναβάθμιση της εφαρμογής της φέρνει μοναδικές δυνατότητες επεξεργασίας στο Portrait Mode του iPhone.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες βάθους του Portrait Mode η εφαρμογή στην 3.5 έκδοση της μπορεί ανεξάρτητα να κάνει επεξεργασία και μεταβολές τόσο στο παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο.

Η νέα αυτή αναβάθμιση επίσης φέρνει ανεπτυγμένη υποστήριξη RAW αρχείων αλλά και πολλά ακόμη.

Επίσης να τονίσουμε πως πλέον έχουμε και μια άριστη συνεργασία με μια άλλη εφαρμογή που επίσης χρησιμοποιούμε και αγαπάμε την Halide.

To Darkroom 3.5 θα το βρείτε διαθέσιμο στο App Store δωρεάν εδώ (υπάρχουν in-app αγορές με το μέγιστο για να έχετε όλες τις παροχές επεξεργασίας της εφαρμογής να είναι στα 8,99 €)

Darkroom 3.5 Additional Notes and Changes

ADDITIONS

  • Added Exposure Preservation, which makes sure filters will no longer undo corrections you made to exposure every time you switch filters.
  • Added a Halide button to the library grid when the app is installed. Now you can capture in Halide and edit in Darkroom without leaving either app!
  • Added the ability to view the raw Depth Data by long-pressing the depth badge when viewing a portrait photo.

IMPROVEMENTS

  • Massive improvements to app startup times and navigation.
  • Updated the Vignette tool to be stronger at bright regions of a photo.
  • Updated the design of file type and file state icons and animations in the library grid and photo viewer to be less cluttered and more smoothly animated.
  • Updated the design of the filter tool to make the filters a bit smaller, to fit more on screen.
  • Updated the map in the metadata viewer such that it’s now bigger and tappable and links to Apple Maps.
  • Updated the Export and Metadata viewer Sheet interactions for expanded states, includes fixes for some rare reports of broken UI for the iPhone X.
  • Added localization support for Hindi and Malay.