Η Apple και επίσημα ανακοίνωσε το media event της για την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό αναμένουμε τα νέα iPhones, ίσως πιθανές αναβαθμίσεις στα Apple Watch και ακόμη και ένα νέο iPad…..

Ως είθισται κάθε χρόνο έτσι και φέτος παρακάτω σας έχουμε μια σειρά από wallpapers με βάση και τον σχεδιασμό των προσκλήσεων που απέστειλε η Apple για αυτό το event.

Download via @Hk3ToNiPhoneiPaddesktop

Download via @Hk3ToNiPhoneiPaddesktop

Download via @Hk3ToNiPhoneiPaddesktop

Download via @Hk3ToNiPhoneiPaddesktop

Download via @Hk3ToNiPhoneiPaddesktop

Download via @fresk0_iPhone

Download via @9techeleveniPhone

Download via @9techeleveniPhone

Download via @aaplproiPhoneiPaddesktop

Download via @aaplproiPhoneiPaddesktop

Download @AR72014 with logoiPhoneiPaddesktop

Download @AR72014 blankiPhoneiPaddesktop