Νέα δεδομένα από την SensorTower σήμερα δείχνουν πως 164 εκδότες αποκόμισαν μικτά κέρδη $1 εκατομμυρίου κατά το τρέχον έτος. Το στατιστικό αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν γίνει σύγκριση με το Google Play Store όπου εκεί συναντούμε με αυτό το ποσό μόλις 88 εκδότες.

Αν αναλογιστούμε πως στον παγκόσμιο χάρτη το Android έχει την μεγαλύτερη πίτα χρηστών το παραπάνω δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα κέρδη των προγραμματιστών στο iOS και το App Store της Apple σε σύγκριση με το Android.

Η SensorTower αναφέρει πως η αύξηση αυτή των κερδών έχει να κάνει από τις in-app αγορές και ειδικά από αυτές που έχουν τον χαρακτήρα συνδρομής.

Το mobile gaming επίσης έχει μια σταθερή άνοδο αλλά και εφαρμογές στην κατηγορία lifestyle και fitness σημειώνουν και αυτές σημαντική αύξηση σε σύγκριση πάντα με πέρυσι.