Χρήση της Ενεργής ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας Ήχοι περιβάλλοντος με τα AirPods Pro

0
1278

Τα AirPods Pro διαθέτουν τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου: Ενεργή ακύρωση θορύβου, λειτουργία Ήχοι περιβάλλοντος και Ανενεργό. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτών των λειτουργιών, αναλόγως πόσο θόρυβο θέλετε να ακούτε από το περιβάλλον γύρω σας.

Τι είναι η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η λειτουργία Ήχοι περιβάλλοντος;

Με την Ενεργή ακύρωση θορύβου, ένα μικρόφωνο στραμμένο προς τα έξω ανιχνεύει τους εξωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro στη συνέχεια αντισταθμίζουν με εξουδετέρωση θορύβου, ακυρώνοντας τους εξωτερικούς ήχους πριν τους ακούσετε. Ένα μικρόφωνο στραμμένο προς τα μέσα ακούει στο εσωτερικό του αυτιού σας για τυχόν ανεπιθύμητους εσωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro επίσης αντισταθμίζουν με την εξουδετέρωση θορύβου.

Η λειτουργία Ήχοι περιβάλλοντος επιτρέπει στον εξωτερικό ήχο να ακούγεται, για να μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας. Η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η λειτουργία Ήχοι περιβάλλοντος λειτουργούν καλύτερα όταν τα AirPods Pro εφαρμόζουν καλά.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου απευθείας από τα AirPods Pro ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone, το iPad, το Apple Watch ή τον Mac.

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS, το iPadOS, το watchOS ή το macOS για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου, η Ενεργή ακύρωση θορύβου θα εμφανίζεται ως Ακύρωση θορύβου.

AirPods Pro

Πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος στο στέλεχος ενός AirPod μέχρι να ακούσετε ένα κουδούνισμα.

Όταν φοράτε και τα δύο AirPods, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος σε ένα από τα δύο AirPod για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της Ενεργής ακύρωσης θορύβου και της λειτουργίας Ήχοι περιβάλλοντος. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες μεταξύ των οποίων θα κάνετε εναλλαγή (Ενεργή ακύρωση θορύβου, λειτουργία Ήχοι περιβάλλοντος και Ανενεργό) στις Ρυθμίσεις.

Όταν φοράτε ένα μόνο AirPod, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Ήχοι περιβάλλοντος και Ανενεργό.

Συσκευή iOS ή iPadOS

  1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου.
  2. Όταν φοράτε και τα δύο AirPods, αγγίξτε παρατεταμένα το ρυθμιστικό έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστούν τα πρόσθετα χειριστήρια.
  3. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Ήχοι περιβάλλοντος» ή «Ανενεργό».

Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στις Ρυθμίσεις:

  1. Στη συσκευή iOS ή iPadOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth. 
  2. Πατήστε το κουμπί «Πληροφορίες»  δίπλα από τα AirPods στη λίστα συσκευών.
  3. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Ήχοι περιβάλλοντος» ή «Ανενεργό».

Watch

  1. Όταν ακούτε ήχο μέσω του ρολογιού σας, πατήστε το εικονίδιο AirPlay .
  2. Πατήστε «Ακύρωση θορύβου», «Ήχοι περιβάλλοντος» ή «Ανενεργό».

Mac

  1. Με τα AirPods Pro συνδεδεμένα στον Mac, κάντε κλικ στο χειριστήριο έντασης ήχου  στη γραμμή μενού στον Mac.
  2. Επιλέξτε τα AirPods Pro και κατόπιν επιλέξτε «Ακύρωση θορύβου», «Ήχοι περιβάλλοντος» ή «Ανενεργό».