Η εφαρμογή Pixelmator για το iOS αναβαθμίστηκε σήμερα φέρνοντας υποστήριξη για τις νέες iPad Pro οθόνες καθώς και υποστήριξη και την double-tap χειρονομία του νέου Apple Pencil. Στην αναβάθμιση αυτή συναντάμε επίσης μια σειρά από διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις στην σταθερότητα της εφαρμογής.

Η σημερινή αναβάθμιση φέρνει την εφαρμογή στην έκδοση 2.4.4 και είναι διαθέσιμη στο App Store.

Από το συνοδευτικό κείμενο της αναβάθμισης αυτή:

This update adds support for the new iPad Pro and Apple Pencil and brings a number of fixes.

  • The Pixelmator interface has now been optimized for the newest iPad Pro.
  • The double-tap gesture of the new Apple Pencil is now supported.
  • Wherever possible, Pixelmator will respect your global settings for the double-tap gesture.
  • The Noise, Hue, Miniaturize, and Hue effects were not working in the Photos extension. Fixed.
  • The canvas was being incorrectly centered in both the app and the Pixelmator Photos extension. Fixed.
  • After making a selection and movi​ng it, tapping a part of the selection outside the bounds of the original layer would deselect the layer. Fixed.