dikastiko-ochi-sto-blokarisma-ton-torrent-stin-ellada

Η ελληνική δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα της ΑΕΠΙ για την εφαρμογή ασφαλιστικών μέτρων, με τα οποία ζητούσε από τους παρόχους internet στην χώρα μας να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες torrent.

Η ΑΕΠΙ είχε καταθέσει το αίτημα για τα ασφαλιστικά μέτρα το 2013 με την δικαστική διαμάχη να ολοκληρώνετε σήμερα.

Η δικαστική απόφαση (αριθμός 13478/22 Δεκ. 2014)  εν περιλήψει είναι το παρακάτω:

[…] Τα αιτούμενα δε ασφαλιστικά μέτρα, ως μέτρα επιβολής και προάσπισης των παραβιαζομένων δικαιωμάτων των δικαιούχων και μελών των αιτούντων νομικών προσώπων (που αφορούν όλο και λιγότερο τους ίδιους τους δημιουργούς και περισσότερο τα συμφέροντα των ίδιων των εταιριών της πολιτιστικής βιομηχανίας), στο σύνολό τους, συνιστούν περιορισμούς των κατωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, οι οποίοι, όμως, δεν είναι συμβατοί με την αρχή της αναλογικότητας και με το απαραβίαστο: (α) της ελευθερίας της πληροφόρησης (άρθρο 5 α παρ. 1 Σ), (β) του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας (άρθρο 5 α παρ. 2 Σ), ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνική, πολιτική, και οικονομική ζωή καθώς και για την με ουσιαστικό τρόπο ενάσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, (γ) του δικαιώματος προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9 α Σ), (δ) του απορρήτου της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας (άρθρο 19 Σ), δεδομένου ότι μέσω αυτών καταστέλλονται, αδιακρίτως, όχι μόνον παράνομες αλλά και νόμιμες πράξεις και ως εκ τούτου συνιστούν ανεπίτρεπτη επέμβαση στις τελευταίες, που ενώ δεν σχετίζονται με την διακίνηση έργων (προστατευόμενων και μη), καταλήγουν να υποβαθμίζονται, και δεν πληρούν (τα αιτούμενα μέτρα) τα ειδικότερα κριτήρια της αναγκαιότητας και της καταλληλότητας για την έστω και εν μέρει επίτευξη του επιδιωκόμενου ως άνω σκοπού. Αυτό καθίσταται σαφές από τη στιγμή που όπως αναφέρεται οι συγκεκριμένες, ανωτέρω παρατιθέμενες, από τις επίμαχες ιστοσελίδες, λειτουργούν ήδη με άλλη IP. Επιπλέον, τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα αντιβαίνουν στο άρθρο 16 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, παραβιάζοντας το δικαίωμα των καθ’ ων παρόχων στην επιχειρηματικότητα, αλλά και στην βασική αρχή της διαδικτυακής ουδετερότητας, που προβλέπει ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να διακινούνται χωρίς διάκριση, ανεξάρτητα της φύσης και του σκοπού τους από τους παρόχους σύνδεσης. Το κόστος δε που τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα συνεπάγεται για τα έννομα συμφέροντα των τελικών χρηστών και συνδρομητών των καθ’ ων, είναι δυσανάλογο με την επιδιωκόμενη (και αμφισβητούμενη) από πλευράς των μελών των αιτούντων νομικών προσώπων ωφέλεια, ενόψει του σοβαρού περιορισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων των πρώτων και των γενικότερων συνεπειών που έχουν οι αιτούμενες ρυθμιστικές επεμβάσεις στην εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε συνθήκες ελευθερίας και δικαιωσύνης. […]

Έτσι λοιπόν το αίτημα της Ελληνικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας απορρίφτηκε με βάση το γεγονός πως αυτό παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και ως εκ τούτο κρίθηκε από τον δικαστή ως μια υπερβολή.

Στο κατηγορητήριο που είχε συντάξει η ΑΕΠΙ ζητούσε την άμεσα να σταματήσουν όλες οι ενέργειες που αφορούν torrents κρίνοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση μεταξύ ενός νόμιμου ή ενός πειρατικού αρχείου.

Ο δικαστής μελετώντας τα ασφαλιστικά μέτρα θεώρησε πως αυτά είναι αντίθετα με την ελευθερία της πληροφόρησης και του απορρήτου της επικοινωνίας ενώ site τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως παραδείγματα για να γίνουν μπλοκ έχουν ήδη μεταφερθεί σε άλλες διευθύνσεις – όπως για παράδειγμα το Pirate Bay.

το αίτημα της ΑΕΠΙ παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή η απαίτηση της ΑΕΠΙ είναι υπερβολική.

Μια σημαντική λοιπόν νίκη για τα torrents στην χώρα μας και μια εξέλιξη που πολλοί ίσως δεν την περιμένανε.

Σχολιασμός στο φόρουμ