Μετά και από πολύ καιρό, η Apple παρουσίασε τα νέα χαρακτηριστικά τα οποία θα παρέχονται με το Spotilight του νέου OS X El Capitan.

spotlight-wwdc1

 

Κατά την διάρκεια του WWDC, η Apple ανακοίνωσε πως έχει ενσωματώσει κάποια νέα χαρακτηριστικά στο Spotlight Search του νέου OS X El Capitan, ένα από τα οποία είναι και η δυνατότητα αναζήτησης βάση των συμφραζόμενων που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης. Από την άλλη, ο χρήστης θα μπορεί πλέον να κάνει αναζήτηση και εντός των εφαρμογών για κάποια αρχεία που μπορεί να χρειάζεται.

Περισσότερη βάση, ωστόσο, δόθηκε, στην αναζήτηση αποτελεσμάτων βάση των συμφραζόμενων από αυτά που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης. Για παράδειγμα, κάποιο χρήστης μπορεί να ψάχει τα αρχεία που δημιουργήθηκαν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πληκτρολογώντας το “documents from June”, και το Spotlight θα του επιστρέψει τα αποτελέσματα με τα αρχεία τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του Ιουνίου. Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν να ψάξουν μέσω του Spotlight για το score από διάφορα αθλήματα ή να ψάξουν για τον καιρό μέσω του Spotlight.

Τέλος, το Spotlight μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί εντός των εφαρμογών καιθώς επίσης και εντός του Finder.

Σχολιασμός στο φόρουμ