Το Mac App Store έχει κάποια θέματα σήμερα ως προς την παρουσίαση περιεχομένου. Το βασικό Discover – Ανακαλύψτε tab αλλά και άλλα εμφανίζουν μόνο λευκές σελίδες.

Τις τελευταίες ώρες λοιπόν όλο και περισσότεροι macOS χρήστες ξεκίνησαν να αναφέρουν προβλήματα στο Mac App Store. Όλα τα προβλήματα αυτά επικεντρώνονται γύρω από την εμφάνιση μιας και οι λευκές σελίδες χωρίς περιεχόμενο είναι ορατές παντού και σε πολλές ενότητες περιεχομένου του.

Η Apple System Status Σελίδα δείχνει πράσινο φως για το Mac App Store αλλά συνήθως αυτό το εργαλείο είναι αργό στην αναφορά προβλημάτων με υπηρεσίες της Apple.

Τα παραπάνω προβλήματα του Mac App Store φαίνεται πως επηρεάζουν χρήστες τόσο σε pubic όσο και σε beta macOS builds.