Το Wi-Fi 6 γίνεται και επίσημα διαθέσιμη σήμερα λίγες μέρες πριν την διάθεση των νέων iPhone 11 στην αγορά που υποστηρίζουν αυτό το νέο γρηγορότερο στάνταρ.

Το προηγούμενης γενιάς στάνταρ υποστηρίζεται από τις περισσότερες συσκευές και ήταν γνωστό ως 802.11ac. Η νεότερη γενιά έχει την κωδική ονομασία 802.11ax — αλλά η Wi-Fi Alliance αναγνώρισε πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολο πλέον σαν ονομασία και έτσι χρησιμοποιεί παγκόσμια αυτή του Wi-Fi 6.

Οι ονομασίες πλέον διαμορφώνονται ως εξής:

  • Wi-Fi 6 αναγνωρίζει συσκευές που υποστηρίζουν την 802.11ax τεχνολογία
  • Wi-Fi 5 αναγνωρίζει συσκευές που υποστηρίζουν την 802.11ac τεχνολογία
  • Wi-Fi 4 αναγνωρίζει συσκευές που υποστηρίζουν την 802.11n τεχνολογία

Πέρα από τις πιο γρήγορες ταχύτητες το νέο αυτό στάνταρ προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια, καλύτερη κατανάλωση μπαταρίας και μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης έχουμε καλύτερη διαχείριση πολλαπλών συσκευών που είναι συνδεμένες στο ίδιο Wi-Fi ρούτερ.

Wi-Fi CERTIFIED 6 provides the foundation for a host of current and emerging uses from streaming ultra high-definition movies, to mission-critical business applications requiring high bandwidth and low latency, to staying connected and productive while traversing large, congested networks in airports and train stations.

Wi-Fi CERTIFIED 6, the industry certification program based on the IEEE 802.11ax standard, provides the capacity, efficiency, coverage, and performance required by users today in the most demanding Wi-Fi environments. Emphasizing quality connectivity in locations with hundreds or thousands of connected devices such as stadiums and other public venues, as well as corporate networks utilizing time-sensitive, high bandwidth applications, Wi-Fi CERTIFIED 6 networks ensure each connected device performs at an optimum level. Wi-Fi CERTIFIED 6 devices meet the highest standards for security and interoperability, and enable lower battery consumption, making it a solid choice for any environment, including the Internet of Things (IoT).