Όπως αναμενόταν η Apple σήμερα έδωσε στο ευρύ κοινό τις iOS 13.3, iPadOS 13.3, tvOS 13.3, και watchOS 6.1.1. Αυτές οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μια σειρά από διορθώσεις σφαλμάτων καθώς και μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες παραμετροποιήσεων.

iOS 13.3 και iPadOS 13.3

Για το iPhone και το iPad η iOS 13.3 και η iPadOS 13.3 συμπεριλαμβάνουν την υποστήριξη Communication Limits για το Screen Time. Έτσι ο χρήστη μπορεί να τοποθετήσει συγκεκριμένους περιορισμούς στο με ποιο και με το πότε μπορεί να επικοινωνεί. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους γονείς. Για παράδειγμα αυτοί μπορούν να μπλοκάρουν τα παιδιά τους από το να επικοινωνούν με τον οποιοδήποτε πέρα από τους ίδιους. Το Screen Tim Communication Limits μπορεί να εφαρμοστεί στην εφαρμογή του τηλεφώνου, των μηνυμάτων και του FaceTime.

Μια άλλη αλλαγή της iOS 13.3 είναι μια νέα ρύθμιση που επιτρέπει την απενεργοποίηση των Memoji και Animoji αυτοκόλλητων που εμφανίζονται πάντα στο emoji πληκτρολόγιο.

Η iOS 13.3 επίσης έχει και νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Το Safari επίσης υποστηρίζει FIDO2 κλειδιά ασφαλείας.

Επίσης συναντούμε μια σειρά από διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις στις αποδόσεις.

Πιο αναλυτικά έχουμε:

Screen Time

 • New parental controls provide more communication limits over who their children can call, FaceTime, or Message
 • Contact list for children lets parents manage the contacts that appear on their children’s devices

Apple News

 • New layout for Apple News+ stories from The Wall Street Journal and other leading newspapers
 • Easily like or dislike stories with a tap

Stocks

 • Stories from Apple News are now available in Canada in English and French
 • Continue reading with links to related stories or more stories from the same publication
 • “Breaking” and “Developing” labels for Top Stories

This update also includes bug fixes and other improvements. This update:

 • Enables the creation of a new video clip when trimming a video in Photos
 • Adds support for NFC, USB, and Lightning FIDO2-compliant security keys in Safari
 • Fixes issues in Mail that may prevent downloading new messages
 • Addresses an issue that prevented deleting messages in Gmail accounts
 • Resolves issues that could cause incorrect characters to display in messages and duplication of sent messages in Exchange accounts
 • Fixes an issue where the cursor may not move after long pressing on the space bar
 • Addresses an issue that may cause screenshots to appear blurry when sent via Messages
 • Resolves an issue where cropping or using Markup on screenshots may not save to Photos
 • Fixes an issue where Voice Memos recordings may not be able to be shared with other audio apps
 • Addresses an issue where the missed call badge on the Phone app may not clear
 • Resolves an issue where the Cellular Data setting may incorrectly show as off
 • Fixes an issue that prevented turning off Dark Mode when Smart Invert was enabled
 • Addresses an issue where some wireless chargers may charge more slowly than expected

tvOS 13.3

Η ενημέρωση για το tvOS μας επιτρέπει να επιλέξουμε αν στο «Πάνω Ράφι» της εφαρμογής Apple TV επιθυμούμε να προβάλλονται οι επόμενοι προς παρακολούθηση τίτλοι ή προτάσεις παρακολούθησης. Επίσης περιλαμβάνει μια σειρά βελτιώσεων στις αποδόσεις και διορθώσεις σφαλμάτων.

watchOS 6.1.1

Τέλος η Apple έδωσε στο ευρύ κοινό και την watchOS 6.1.1. Αυτή η αναβάθμιση δεν φέρνει κάποιο νέο χαρακτηριστικό στους χρήστες αλλά προσφέρει διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις στις αποδόσεις.