Η Apple εισάγει μια νέα “περίοδο χάριτος” σε μια προσπάθεια να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία του καταναλωτή στον τομέα των συνδρομών στο App Store. Όπως αναφέρει στο Apple Developer website, αυτό το χαρακτηριστικό έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες που επηρεάζονται από αποτυχημένες ανανεώσεις των αυτοματοποιημένων συνδρομών τους.

Η Apple εξηγεί πως όταν μια ανανέωση συνδρομής δεν είναι πλέον επιτυχημένη θα κάνει μια προσπάθεια να συλλέξει την πληρωμή από τον χρήστη και στο διάστημα αυτό θα του επιτρέπει να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία.

Για παράδειγμα αν μια ανανέωση αποτύχει επειδή η κάρτα του χρήστη έληξε, η συνδρομή δεν θα διακοπεί αυτόματα και εκείνη την στιγμή. Αντί αυτού η Apple θα επικοινωνήσει με τον χρήστη για το θέμα αυτό διατηρώντας την συνδρομή του ενεργή.

Αναλυτικά το διάστημα αυτό της “περιόδου χάριτος” για τις συνδρομές παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: