Σε αυτό που πλέον είναι μια ετήσια παράδοση για την Apple η εταιρεία αφιερώνει σήμερα την κεντρική της σελίδα στην Martin Luther King Jr ημέρα.

Κάθε χρόνο η Apple επιλέγει μια πρόταση του και έτσι φέτος έχουμε το:

“Οτιδήποτε επηρεάζει κάποιον άμεσα, επηρεάζει και όλους έμμεσα”

Η παραπάνω πρόταση είναι από το πασίγνωστο γράμμα του King από τις φυλακές του Birmingham όπου και αναφέρθηκε στην κριτική που δέχτηκε από άλλους χριστιανούς που τον θεώρησαν όχι μέρος τους και ότι ασχολούνταν με θέματα που δεν τον επηρεάζαν προσωπικά καταπατώντας το νόμο μάλιστα στην ενασχόληση του αυτή.

I am in Birmingham because injustice is here […] I am cognizant of the interrelatedness of all communities and states. I cannot sit idly by in Atlanta and not be concerned about what happens in Birmingham. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly. Never again can we afford to live with the narrow, provincial “outside agitator” idea. Anyone who lives inside the United States can never be considered an outsider anywhere within its bounds.

We should never forget that everything Adolf Hitler did in Germany was “legal” and everything the Hungarian freedom fighters did in Hungary was “illegal.”

Ο Apple CEO Tim Cook επίσης έκανε ένα tweet από την ομιλία του King κατά την απονομή του βραβείου Nobel που το είχε γίνει.