Σε δημοπρασία σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο Steve Jobs αντικείμενο που δεν βλέπουμε συχνά. Ο λόγος για μια Macintosh δισκέτα η οποία έχει την υπογραφή του μεγάλου άντρα της Apple. Σίγουρα είναι κάτι ξεχωριστό από τα υπογεγραμμένα εγχειρίδια, αφίσες ακόμη και Apple βραβεία που έχουμε δει μέχρι και σήμερα.

Η PR Auction θα βάλει το ιστορικό αυτό αντικείμενο σε δημοπρασία με μια τιμή εκκίνησης τα $7500+.

Η περιγραφή του έχει ως εξής:

Macintosh System Tools Version 6.0 floppy disk, signed in black felt tip, “steve jobs.” In fine condition, with slight brushing to the ink. A hugely desirable format for Jobs’s seldom-seen autograph—known as a reluctant signer, he often declined to comply with the requests of collectors. As a piece of Apple’s iconic Mac OS software, boasting Jobs’s elegantly stylish lowercase signature, this is a museum-quality piece of computing history.

This item is Pre-Certified!

Please contact us for pricing on a third-party full letter of authenticity. No extra postage and no long delays!