Αν χρησιμοποιείτε το iCloud Keychain για να κάνετε αποθήκευση των κωδικών σας, τότε σίγουρα θα βρεθεί η φορά που θα χρειαστεί να δείτε έναν από αυτούς τους κωδικούς που έχουν αποθηκευτεί.

Δείτε τους iCloud Keychain κωδικούς στο iPhone και iPad

Στο iPhone ή iPad, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις – Settings και μετά ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1)  Από τις Ρυθμίσεις – Settings screen, και επιλέξτε Passwords & Accounts.

2) Κάντε tap Websites & App Passwords. Βάλτε τον κωδικό σας ή χρησιμοποιήστε το Touch ID.

3) Θα δείτε μια λίστα με τοποθεσίες με τα usernames και κωδικούς που έχετε αποθηκεύσει στο Keychain. Κάντε tap για να δείτε τον κωδικό

4) Αν χρειαστεί μπορείτε να κάνετε tap στο Edit σε έναν κωδικό για να κάνετε κάποια αλλαγή

Για να δείτε τους iCloud Keychain κωδικούς στο Mac

1) Κάντε κλικ στο Safari > Preferences από το μενού.

2) Επιλέξτε το Passwords tab και βάλτε τον κωδικό της συσκευής σας

3) Θα δείτε μια λίστα με τοποθεσίες με τα usernames και κωδικούς που έχετε αποθηκεύσει στο Keychain. Κάντε tap για να δείτε τον κωδικό