5 νέοι τίτλοι παιχνιδιών προστέθηκαν σε νέα συνδρομητική υπηρεσία Apple Arcade. Η νεότερη αυτή προσθήκη περιλαμβάνει ένα νέο adventure, ένα deathmatch racing και ένα robot battle arena τίτλο.

Πιο συγκεκριμένα έχουμε τα Decoherence, INMOST, Mind Symphony, ShockRods, and Stela.

Με βάση και το δελτίο τύπου της Apple μια μικρή σύνοψη για αυτούς τους νέους τίτλους μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

Decoherence:

Build robots from a wide variety of components. Plan a strategy to carry you to victory. Fight as a pilot alonsdie your bots in exciting PvP matches or test your mettle in the single player Entropy Tribunals experience!

INMOST:

An atmospheric, story-driven puzzle platformer, following three playable characters within one dark, interconnecting story. In an old abandoned castle, you’ll need to explore every nook and cranny, avoid detection, slice your way through enemies and spring deadly traps in order to escape the evil that lurks within…

Mind Symphony:

Experience Music and Gameplay that emotionally and mentally impacts you. Mind Symphony sets unique gameplay to mes with musical tracks to creat an experience that makes you feel better.

ShockRods:

ShockRods is about shooting and avoiding being shot by jumping and dodging. ShockRods features solo and team games that take place in natural surroundings and future sports arenas. Your goal is ShockRods is to score points – by shooting your opponents and achieving objectives; scoring golas, stealing the other team’s flag, or dealing the most descruction… As you drive your ShockRod to VICTORY!

Stela:

Stela is a cinematic, atmospheric platformer about a young woman witnessing the final days of a mysterious ancient world