Λίγο πριν μια εβδομάδα η Apple κυκλοφόρησε μια συμπληρωματική αναβάθμιση του macOS Catalina με μια σειρά διορθώσεων και βελτιώσεων στις αποδόσεις. Σήμερα η Apple έδωσε μια νέα έκδοση της ίδιας συμπληρωματικής αναβάθμισης στους χρήστες.

Αν κάνετε την αναβάθμιση της συμπληρωματικής αυτής αναβάθμισης ίσως να μην χρειαστεί και να μην σας εμφανιστεί αυτή η αναβάθμιση σήμερα. Η Apple εστιάζει περισσότερα σε αυτούς που δεν προχώρησαν σε καμία ενέργεια την προηγούμενη αναβάθμιση.

Σύμφωνα με το συνοδευτικό κείμενο ο build αριθμός είναι 19Α603 και στο κείμενο είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης εβδομάδας.

  • Improves installation reliability of macOS Catalina on Macs with low disk space
  • Fixes an issue that prevented Setup Assistant from completing during some installations
  • Resolves an issue that prevents accepting iCloud Terms and Conditions when multiple iCloud accounts are logged in
  • Improves the reliability of saving Game Center data when playing Apple Arcade games offline