Η ιδιωτικότητα των χρηστών για χρόνια αποτέλεσε και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αξίες που πρεσβεύει. Η αξία αυτή σμιλεύτηκε στο DNA της εταιρείας από την εποχή του Steve Jobs, μια δεκαετία πριν, και μετουσιώθηκε με έναν άριστο τρόπο στο λογισμικό της εταιρείας.

Το να κάνεις marketing πάνω στην ιδιωτικότητα των χρηστών που προσφέρεις είναι κάτι αν μη τι άλλο ιδιαίτερο και θέλει προσοχή. Πως μπορείς να το παρουσιάσεις αυτό;

Η τελευταία διαφήμιση της Apple δίνει απάντηση σε αυτό με έναν μοναδικό τρόπο….

Δείτε πως παρακάτω: