Βελτίωση επιδόσεων της μπαταρίας σε Retina MacBooks

0
290

macbook-pro-with-retina-display

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να διαπιστώσετε απώλεια στις ιδιότητες της μπαταρίας ή στην διάρκεια της αν προτιμάτε. H αρχική ένδειξη της Remaining δηλαδή δείχνει να έχει μειωθεί, να φθίνει.

Πέρα από την φυσιολογική φθορά της μπαταρίας λοιπόν, το θέμα ενδέχεται να προκαλείται από αλλοίωση των preferences (.plist file) του Desktop που για να τρέξουν απαιτούν πλέον αυξημένη ενέργεια. Ενώ οι παρακάτω διαδοχικές ενέργειες επιλαμβάνονται της αλλοίωσης του plist file, συνεπώς μπορεί να επιμηκύνουν αισθητά το “remaining”.

1. Reset της PRAM

  • Κλείνετε το μηχάνημα
  • Το ανοίγετε μετά ≈30” και μόλις ακούσετε τον ήχο εκκίνησης κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα cmd-alt-P-R μέχρις ότου ακούσετε ακόμη δύο φορές τον ήχο
  • Αφήνετε τα πλήκτρα ώστε το μηχάνημα να ξεκινήσει πλέον κανονικά

2. Διαγραφή του plist file

Πηγαίνετε Finder ▹ Go, με πατημένο το πλήκτρο alt επιλέγετε Library ▹ Preferences και σύρετε στον κάδο το αρχείο com.apple.desktop.plist.

3. Reset του Dock

Πηγαίνετε /Applications ▹ Utilities, ανοίγετε το Terminal copy/paste την εντολή killall Dock και Enter.

4.  ▹ Restart το μηχάνημα, οπότε θα πρέπει να δείτε πλέον στο Desktop το wallpaper της τρέχουσας version του OS X, ενώ το “remaining” πρέπει να έχει επιμηκυνθεί.

Σχολιασμός στο φόρουμ

Πηγή:Macnotes.gr