Μετά την σημερινή κυκλοφορία του iOS 11.2.5 η Apple έδωσε στο ευρύ κοινό και την watchOS 4.2.2 για όλα τα Apple Watches. Η εν λόγω έκδοση έχει αριθμό 15S542.

Στο συνοδευτικό κείμενο αυτής της κυκλοφορίας διαβάζουμε πως η αναβάθμιση αυτή φέρνει “βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων” χωρίς να γίνεται αναφορά σε κάποιο νέο χαρακτηριστικό ή κάτι άλλο.

Αυτό που παρατηρήσαν οι πρώτοι χρήστες που αναβάθμισαν στην εν λόγω έκδοση είναι μια πιο γρήγορη απόκριση στην εφαρμογή Workouts.