Τον περασμένο Αύγουστο η εφαρμογή Google Fit ανασχεδιάστηκε τελείως με ένα Material θέμα και εστιάζοντας σε 2 κυρίως μετρήσεις. Αυτές της υγείας και της άσκησης. Πλέον η εφαρμογή έγινε διαθέσιμη και στο iOS φέροντας ένα πλήρη συγχρονισμό με το Apple Health.

H εφαρμογή εστιάζει σε έξυπνους στόχους δραστηριότητας που η Google έχει δημιουργήσει μαζί με την American Heart Association.

Το έξυπνο σύστημα βαθμολογίας του χρήστη γίνεται μέσα από Move Minutes – κερδίζονται όταν ο χρήστης είναι ενεργός, Heart Points – όταν ο χρήστης κάνει μια πιο έντονη άσκηση και γενικότερα όλες οι επιβραβεύσεις παρουσιάζονται στο προφίλ του χρήστη μέσω δαχτυλιδιών.

Η εφαρμογή επίσης καταγράφει τα βήματα, της θερμίδες και την απόσταση που έχει διανύσει κάποιος με αναλυτικά γραφικά σε καθημερινή βάση.

Η εφαρμογή επίσης αλλάζει τους στόχους βάση την πρόοδο του χρήστη ενώ προσφέρει και ειδοποίησης ενθάρρυνσης προς την ολοκλήρωση κάποιου στόχου. Πίσω από την Google Fit υπάρχει το Apple Health μιας και αυτό είναι υπεύθυνο για την κοινοποίηση των πληροφοριών για την απόσταση και τα βήματα.

Τα δεδομένα συλλέγονται τόσο από το iPhone όσο και από το Apple Watch.

H εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο App Store δωρεάν εδώ

Πιο αναλυτικά:

  • Move Minutes: When it comes to your health, it’s important to move more and sit less. Earn Move Minutes for all of your activity and get motivated to make small, healthier changes throughout your day, like taking the stairs instead of the elevator or catching up with a friend over a walk instead of a coffee.
  • Heart Points: Activities that get your heart pumping harder have tremendous health benefits for your heart and mind. You’ll earn one Heart Point for each minute of moderate activity like picking up the pace when walking your dog, and double points for more intense activities like running. It takes just 30-minutes of brisk walking five days a week to reach the AHA and WHO’s recommended amount of physical activity shown to reduce the risk of heart disease, improve sleep, and increase overall mental wellbeing.

Google Fit will also help you:

TRACK YOUR WORKOUTS FROM YOUR PHONE OR WATCH

Get insights and see stats for your runs, walks, and bike rides. Google Fit will use your phone or smartwatch sensors to record your heart rate, speed, pace, route, and more.

MONITOR YOUR GOALS

See your daily progress on your Heart Points and Move Minutes. Meeting your goals all the time? Based on your activity and goal progress, Google Fit will help you adjust them, so that you can keep challenging yourself to achieve a healthy heart and mind.

MAKE EVERY MOVE COUNT

All physical activity can help you lead a healthier life, and with Google Fit you can track it all in one place. Working with your favorite fitness apps and devices, Google Fit builds a journal of your activity and gives you personalized goals to aim for. And to make sure Fit never misses a workout, you can manually add any activity your other apps didn’t track – from Aerobics to Zumba!

GET COACHING THAT FITS YOU

Get customized tips and actionable coaching, like help to adjust your goals based on your activity.

CONNECT WITH YOUR FAVORITE APPS AND DEVICES

Google Fit can show you info from many of your favorite apps and devices that are compatible with Apple Health to give you a holistic view of your health, so you’ll never lose track of your progress. These include Lifesum, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Headspace, and more.

CHECK IN AT ANYTIME, FROM ANYWHERE

See a snapshot of your activity history across Google Fit and your integrated apps in the your journal.

Learn more about Google Fit and see a list of supported apps at: https://www.google.com/fit