Η Sphero ανακοίνωσε σήμερα τα Specdrums στα πλαίσια του CES 2019. Τα Specdrums είναι ένα μουσικό προϊόν για τα παιδιά το οποίο επίσης ενσωματώνει και την STEAM μέθοδο μάθησης.

Ανεξάρτητα αν το παιδί έχει κάποια καλλιτεχνική κλήση ή είναι αρχάριο τα Specdrums θα ταυτιστούν με το επίπεδο γνώσης τους σε ότι έχει να κάνει με την δημιουργία ρυθμών και ήχων. Το προϊόν αυτό ενθαρρύνει τα παιδιά στο να βελτιώσουν την κριτική τους ικανότητα, την γλώσσα τους και άλλες ικανότητες τους μέσω της τέχνης της μουσικής. Επίσης είναι ένας μοναδικός τρόπος δημιουργίας κώδικα με πηγή την ίδια την φαντασία των παιδιών.

“Η Sphero αναγνωρίζει τα Specdrums ως μια ευκαιρία να ενεργοποιηθούν τα παιδιά στην διασταύρωση της τέχνης, των μαθηματικών, της επιστήμης και της τεχνολογίας χτίζοντας παράλληλα την σύνθεση μουσικής και κώδικα”