Διαβάστε όλες τις πληροφορίες για την απόδοση του iPhone και τη σχέση της με την μπαταρία

943

Το iPhone σας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει μια απλή και εύκολη εμπειρία χρήσης. Αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω ενός συνδυασμού προηγμένων τεχνολογιών και εξελιγμένης μηχανικής. Ένα κομμάτι όπου χρησιμοποιείται προηγμένη τεχνολογία είναι η μπαταρία και η απόδοση. Οι μπαταρίες διαθέτουν πολύπλοκη τεχνολογία και υπάρχουν ορισμένες μεταβλητές που επηρεάζουν την απόδοση της μπαταρίας και τη σχετιζόμενη απόδοση του iPhone. Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι αναλώσιμα είδη και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Αναπόφευκτα κάποια στιγμή η χωρητικότητα και η απόδοσή τους φθίνουν και πρέπει να ανακυκλωθούν. Καθώς οι μπαταρίες φθείρονται, προκαλούνται αλλαγές στην απόδοση του iPhone. Καταρτίσαμε αυτό το ενημερωτικό υλικό για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου

Οι μπαταρίες iPhone χρησιμοποιούν τεχνολογία ιόντων λιθίου. Σε σύγκριση με παλαιότερες γενιές τεχνολογίας μπαταριών, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου φορτίζονται γρηγορότερα, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και υψηλότερη πυκνότητα ισχύος για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας και μικρότερο βάρος. Η τεχνολογία ιόντων λιθίου με δυνατότητα επαναφόρτισης παρέχει αυτήν τη στιγμή την καλύτερη τεχνολογία για τη συσκευή σας.

Μεγιστοποίηση απόδοσης μπαταρίας

Ως «Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας» ορίζεται ο χρόνος που λειτουργεί μια συσκευή μέχρι να χρειαστεί ξανά φόρτιση. Ως «Διάρκεια ζωής μπαταρίας» ορίζεται ο χρόνος που διαρκεί μια μπαταρία μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση. Ένας παράγοντας που επηρεάζει τη διάρκεια λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι ο συνδυασμός των ενεργειών που κάνετε με τη συσκευή σας. Ανεξάρτητα από το πώς τη χρησιμοποιείτε, υπάρχουν ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σχετίζεται με τη «χημική ηλικία» της, η οποία επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες εκτός από το πέρασμα του χρόνου. Περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, όπως τον αριθμό των κύκλων φόρτισης και τη φροντίδα. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της μπαταρίας και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της. Για παράδειγμα, όταν αποθηκεύετε το iPhone για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε η μπαταρία του να είναι φορτισμένη ως τη μέση. Επίσης, αποφύγετε να φορτίζετε ή να αφήνετε το iPhone σε περιβάλλον με πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως σημεία με άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Χημική φθορά μπαταρίας

Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι αναλώσιμα στοιχεία εξοπλισμού που χάνουν την αποτελεσματικότητά τους ως αποτέλεσμα της χημικής τους φθοράς.

Καθώς μεγαλώνει η «χημική ηλικία» των μπαταριών ιόντων λιθίου, η ποσότητα φόρτισης που μπορούν να διατηρήσουν μειώνεται, με αποτέλεσμα οι συσκευές να χρειάζονται πιο συχνά φόρτιση. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό ως «μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας» – η μέτρηση χωρητικότητας της μπαταρίας σε σχέση με την χωρητικότητα που είχε όταν ήταν καινούργια. Επιπλέον, η δυνατότητα της μπαταρίας να παρέχει άμεσα μέγιστη απόδοση ή «μέγιστη ισχύ», ενδέχεται να μειωθεί. Για να λειτουργεί σωστά ένα τηλέφωνο, τα ηλεκτρονικά στοιχεία του πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν στιγμιαία ισχύ από την μπαταρία. Ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει την παράδοση στιγμιαίας ισχύος είναι η σύνθετη αντίσταση της μπαταρίας. Μια μπαταρία με υψηλή σύνθετη αντίσταση ενδέχεται να μην μπορεί να παράσχει επαρκή ισχύ στο σύστημα που τη χρειάζεται. Η σύνθετη αντίσταση μιας μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί αν η μπαταρία έχει υποστεί χημική φθορά. Η σύνθετη αντίσταση μιας μπαταρίας θα αυξηθεί προσωρινά σε κατάσταση χαμηλής φόρτισης ή σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία. Όταν αυτές οι συνθήκες συνδυάζονται με τη χημική φθορά, η αύξηση της σύνθετης αντίστασης είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της χημικής σύστασης όλων των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται στην αγορά.

Όταν η ισχύς αντλείται από μπαταρία με υψηλή στάθμη σύνθετης αντίστασης, η τάση της μπαταρίας θα μειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα ηλεκτρονικά στοιχεία εξοπλισμού απαιτούν μια ελάχιστη τάση για να λειτουργήσουν σωστά. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης της συσκευής, τα κυκλώματα ισχύος και η ίδια η μπαταρία. Το σύστημα διαχείρισης ισχύος καθορίζει την ικανότητα της μπαταρίας να παράσχει αυτή την ισχύ και διαχειρίζεται τα φορτία για να διατηρηθεί η λειτουργία της συσκευής. Όταν η λειτουργία της συσκευής δεν μπορεί πλέον να υποστηριχτεί με όλες τις δυνατότητες του συστήματος διαχείρισης ισχύος, το σύστημα θα εκτελέσει τερματισμό λειτουργίας, για να προφυλάξει αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εξοπλισμού. Παρότι αυτός ο τερματισμός είναι σκόπιμος από την πλευρά της συσκευής, ενδέχεται να είναι αναπάντεχος για τον χρήστη.

Αποτροπή αναπάντεχου τερματισμού

Με κατάσταση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας, υψηλότερη χημική φθορά ή ψυχρότερες θερμοκρασίες, είναι πιθανότερο οι χρήστες να αντιμετωπίσουν περιστατικά αναπάντεχου τερματισμού. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο τερματισμός λειτουργίας μπορεί να συμβαίνει πιο συχνά, υποβαθμίζοντας την αξιοπιστία ή τη χρηστικότητα της συσκευής. Για τα iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 και iPhone 7 Plus, το iOS διαχειρίζεται δυναμικά τα μέγιστα επίπεδα απόδοσης, για να αποτρέψει τον αναπάντεχο τερματισμό της συσκευής, ώστε το iPhone να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτήν την κατάσταση. Αυτή η λειτουργία διαχείρισης απόδοσης αφορά αποκλειστικά το iPhone και δεν χρησιμοποιείται σε κανένα άλλο προϊόν της Apple.

Αυτή η λειτουργία διαχείρισης απόδοσης λειτουργεί εξετάζοντας έναν συνδυασμό της θερμοκρασίας της συσκευής, της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας και της σύνθετης αντίστασης της μπαταρίας. Μόνο αν αυτές οι μεταβλητές το απαιτούν, το iOS θα εκτελέσει δυναμική διαχείριση της μέγιστης απόδοσης ορισμένων στοιχείων του συστήματος, όπως των CPU και GPU, για την αποτροπή αναπάντεχου τερματισμού. Ως αποτέλεσμα, ο φόρτος εργασίας της συσκευής εκτελεί αυτο-εξισορρόπηση, επιτρέποντας την ομαλότερη κατανομή των εργασιών του συστήματος, αντί μεγαλύτερων, σύντομων εξάρσεων απόδοσης που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης ενδέχεται να μην παρατηρήσει διαφορές στην καθημερινή απόδοση της συσκευής. Το επίπεδο της αντιληπτής αλλαγής εξαρτάται από το πόση διαχείριση απόδοσης απαιτείται για μία συγκεκριμένη συσκευή.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται ακραίες μορφές διαχείρισης απόδοσης, ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει φαινόμενα όπως:

 • Μεγαλύτερος χρόνος εκκίνησης εφαρμογών
 • Χαμηλότερος ρυθμός καρέ κατά την κύλιση
 • Χαμηλότερη φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού (που μπορείτε να την παρακάμψετε από το Κέντρο ελέγχου)
 • Χαμηλότερη ένταση ήχου ηχείου έως και -3 dB
 • Σταδιακές μειώσεις ρυθμού καρέ σε ορισμένες εφαρμογές
 • Κατά τη διάρκεια ακραίων περιπτώσεων, το φλας της κάμερας θα απενεργοποιείται και θα φαίνεται ως μη διαθέσιμο στο περιβάλλον εργασίας χρήστη της κάμερας
 • Η ανανέωση εφαρμογών στο φόντο ενδέχεται να απαιτεί επαναφόρτωση κατά την εκκίνηση

Ορισμένες βασικές λειτουργίες δεν επηρεάζονται απ’ αυτήν τη λειτουργία διαχείρισης απόδοσης. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Ποιότητα κλήσης κινητού και απόδοση επίτευξης σύνδεσης με δίκτυο
 • Ποιότητα καταγραμμένης φωτογραφίας και βίντεο
 • Απόδοση GPS
 • Ακρίβεια τοποθεσίας
 • Αισθητήρες, όπως το γυροσκόπιο, το επιταχυνσιόμετρο και το βαρόμετρο
 • Apple Pay

Για κατάσταση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας και χαμηλότερων θερμοκρασιών, οι αλλαγές διαχείρισης απόδοσης είναι προσωρινές. Αν μια μπαταρία συσκευής έχει υποστεί προχωρημένη χημική φθορά, οι αλλαγές διαχείρισης απόδοσης ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό συμβαίνει διότι όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι αναλώσιμα είδη και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και αναπόφευκτα κάποια στιγμή πρέπει να αντικατασταθούν. Αν σας επηρεάζει αυτή η κατάσταση και θέλετε να βελτιώσετε την απόδοση της συσκευής σας, ενδεχομένως να σας βοηθήσει η αντικατάσταση της μπαταρίας της συσκευής.

Για iOS 11.3 Beta

Το iOS 11.3 βελτιώνει αυτήν τη λειτουργία διαχείρισης απόδοσης, αξιολογώντας σε τακτικά διαστήματα το επίπεδο της διαχείρισης απόδοσης που απαιτείται για την αποφυγή του αναπάντεχου τερματισμού. Αν η υγεία της μπαταρίας μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις μέγιστης ισχύος που παρατηρούνται, το επίπεδο διαχείρισης απόδοσης θα μειωθεί. Σε περίπτωση που προκύψει ξανά ένας αναπάντεχος τερματισμός, η διαχείριση απόδοσης θα αυξηθεί. Αυτή η αξιολόγηση πραγματοποιείται συνεχώς έτσι ώστε να παρέχεται μια πιο προσαρμόσιμη διαχείριση απόδοσης.

Τα μοντέλα iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X χρησιμοποιούν πιο προηγμένο υλικό και πιο εξελιγμένη σχεδίαση λογισμικού που παρέχει μια πιο ακριβή εκτίμηση των απαιτήσεων ισχύος και της δυνατότητας ισχύος της μπαταρίας να μεγιστοποιεί τη συνολική απόδοση του συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα διαφορετικό σύστημα διαχείρισης απόδοσης, το οποίο επιτρέπει στο iOS να προβλέπει και να αποτρέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια έναν αναπάντεχο τερματισμό. Επομένως, οι επιπτώσεις της διαχείρισης απόδοσης ενδέχεται να είναι λιγότερο εμφανείς στα iPhone 8, iPhone 8 Plus και iPhone X. Με το πέρασμα του χρόνου, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε όλα τα μοντέλα iPhone φθείρονται όσον αφορά τη χωρητικότητα και την απόδοση κορυφής τους και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντικατασταθούν.

     

Υγεία μπαταρίας

Για το iPhone 6 και νεότερα μοντέλα, το iOS 11.3 προσθέτει νέες λειτουργίες που εμφανίζουν την υγεία της μπαταρίας και σας ενημερώνει αν μια μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στο μενού Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Υγεία μπαταρίας (Beta).

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διαχείρισης απόδοσης που διαχειρίζεται δυναμικά τη μέγιστη απόδοση για την αποτροπή του αναπάντεχου τερματισμού ή να την απενεργοποιήσουν. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο μετά από τον πρώτο αναπάντεχο τερματισμό σε μια συσκευή με μειωμένη δυνατότητα παροχής μέγιστης στιγμιαίας ισχύος. Αυτή η λειτουργία ισχύει για τα μοντέλα iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 και iPhone 7 Plus.

(Σημείωση: Στις συσκευές που ενημερώνονται στο iOS 11.3, η διαχείριση απόδοσης θα είναι απενεργοποιημένη αρχικά. Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί εφόσον η συσκευή αντιμετωπίσει έναν αναπάντεχο τερματισμό.)

Όλα τα μοντέλα iPhone περιλαμβάνουν μια βασική διαχείριση απόδοσης ώστε να διασφαλίζεται ότι η μπαταρία και το σύστημα γενικότερα λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα προστατεύονται. Αυτό περιλαμβάνει τη συμπεριφορά σε ζεστά και κρύα περιβάλλοντα καθώς και διαχείριση εσωτερικής τάσης. Αυτός ο τύπος διαχείρισης απόδοσης είναι απαραίτητος για την ασφάλεια και την αναμενόμενη λειτουργία και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας σας

Η οθόνη «Υγεία μπαταρίας» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας και τη δυνατότητα απόδοσης κορυφής.

Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας υπολογίζει τη χωρητικότητα μπαταρίας της συσκευής σε σύγκριση με τη χωρητικότητα όταν ήταν καινούργια. Οι μπαταρίες ξεκινούν από το 100% όταν ενεργοποιούνται αρχικά και η χωρητικότητά τους μειώνεται καθώς μεγαλώνει η χημική ηλικία τους, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ώρες χρήσης μεταξύ φορτίσεων.

Μια κανονική μπαταρία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατηρεί έως το 80% της αρχικής χωρητικότητάς της στους 500 κύκλους φόρτισης σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Η εγγύηση ενός έτους περιλαμβάνει κάλυψη για ελαττωματική μπαταρία. Αν βρίσκεται εκτός εγγύησης, η Apple προσφέρει σέρβις για μπαταρίες με χρέωση.

Καθώς η μπαταρία σας φθείρεται, μειώνεται επίσης η δυνατότητά της να παρέχει απόδοση κορυφής. Η οθόνη «Υγεία μπαταρίας» περιλαμβάνει μια ενότητα για τη δυνατότητα απόδοσης κορυφής όπου μπορούν να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα.

Η απόδοση είναι φυσιολογική

Όταν η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να υποστηρίξει κανονική απόδοση κορυφής και δεν έχουν εφαρμοστεί οι λειτουργίες διαχείρισης απόδοσης, εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

Η μπαταρία υποστηρίζει επί του παρόντος κανονική απόδοση κορυφής.

Εφαρμόζεται μέγιστη απόδοση

Όταν οι λειτουργίες διαχείρισης απόδοσης έχουν εφαρμοστεί, εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

Προέκυψε αναπάντεχος τερματισμός αυτού του iPhone, διότι η μπαταρία δεν μπόρεσε να χορηγήσει την απαιτούμενη ισχύ κορυφής. Εφαρμόστηκε διαχείριση απόδοσης για να μην επαναληφθεί ο αναπάντεχος τερματισμός. Απενεργοποίηση…

Σημειώστε ότι αν απενεργοποιήσετε τη διαχείριση απόδοσης, δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα αν η λειτουργία της συσκευής σας τερματιστεί απρόσμενα. Επίσης, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή απενεργοποίησης της λειτουργίας.

Άγνωστη υγεία μπαταρίας

Αν το iOS δεν μπορεί να προσδιορίσει την υγεία μπαταρίας της συσκευής, εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της υγείας μπαταρίας σε αυτό το iPhone. Για υπηρεσίες σέρβις στην μπαταρία, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις Apple. Πληροφορίες για επιλογές σέρβις…

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια μπαταρία που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ένα άγνωστο ανταλλακτικό μπαταρίας.

Η διαχείριση απόδοσης απενεργοποιήθηκε

Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαχείρισης απόδοσης, εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

Προέκυψε αναπάντεχος τερματισμός αυτού του iPhone, διότι η μπαταρία δεν μπόρεσε να χορηγήσει την απαιτούμενη ισχύ κορυφής. Έχετε απενεργοποιήσει χειροκίνητα την προστασία μέσω διαχείρισης απόδοσης.

Αν η συσκευή αντιμετωπίσει έναν άλλον αναπάντεχο τερματισμό, οι λειτουργίες διαχείρισης απόδοσης θα εφαρμοστούν εκ νέου. Επίσης, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή απενεργοποίησης της λειτουργίας.

Υποβαθμισμένη υγεία μπαταρίας

Αν η υγεία της μπαταρίας έχει υποβαθμιστεί, εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

Η υγεία της μπαταρίας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Ένας εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις Apple μπορεί να αντικαταστήσει την μπαταρία για ανάκτηση της πλήρους απόδοσης και χωρητικότητας. Πληροφορίες για επιλογές σέρβις…

Αυτό το μήνυμα δεν υποδεικνύει κάποιο ζήτημα ασφάλειας. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σας. Ωστόσο, ίσως παρατηρήσετε περισσότερο εμφανή ζητήματα μπαταρίας και απόδοσης. Μια νέα μπαταρία θα βελτιώσει την εμπειρία σας.